HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỊA VẬT LÝ VIỆT NAM
Vietnam Association of Geophysicists
Trụ sở: Nhà A8 – 18 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
Tel: +84 4 3756 4380 | Fax: +84 4 383 64696