Ths.Mai Xuân Bách

 LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. Họ và tên:  MAI XUÂN BÁCH

2. Ngày sinh: 19- 02- 1976                                                Giới tính: Nam        

3. Quốc tịch:  Việt Nam

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Từ Liêm- Hà Nội,     Điện thoại:  0904219376               Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Quá trình đào tạo (kể cả các khoá đào tạo ngắn hạn):

Từ  . . . . . . . . . .

Đến  . . . . . . . . .

Ngành, lĩnh vực đào tạo

 

Nơi đào tạo

(Tên trường, nước)

      1997-2001

      2009-2011

Vật lý, Địa Vật Lý

Thạc sĩ Địa Vật Lý

ĐHKHTN- ĐHQG Hà Nội

ĐHKHTN- ĐHQG Hà Nội

6. Quá trình công tác:

Từ  . . . . . . . . . .

Đến  . . . . . . . . .

Chức vụ (nếu có)

Lĩnh vực chuyên môn

Nơi công tác

 

2002- Hiện nay

 

Cán bộ nghiên cứu

Viện Vật lý Địa cầu- VKHCN Việt Nam

7. Trình độ ngoại ngữ: (biết ngoại ngữ gì, mức độ): C, Tiếng Anh

8. Những công trình đã công bố: (ghi rõ tên công trình, tác giả hay đồng tác giả, năm công bố, nơi công bố, nhà xuất bản)

 

1. Cao Đình Triều, Lê Văn Dung, Nguyễn Hữu Tuyên, Phạm Nam Hưng, Mai Xuân Bách, 2002. Sử dụng phương pháp thăm dò trọng lực chi tiết nghiên cứu cấu trúc đứt gãy khu vực nhà máy thuỷ điện Sơn La. Tuyển tập Hội thảo khoa học Động đất và một số dạng tai biến tự nhiên khác vùng Tây Bắc Việt Nam, tháng 10-2002. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà nội, trang 45-64.

2. Cao Đình Triều, Đỗ văn Lĩnh, Nguyễn Quốc Dũng, Mai Xuân Bách, 2002. Động đất Vũng Tàu ngày 26 tháng 8 năm 2002 và đặc trưng hoạt động động đất ven biển nam Trung Bộ và Nam Bộ. Tuyển tập Hội thảo khoa học Công tác nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực các khoa học Trái Đất ở các tỉnh phía nam, định hướng nghiên cứu và đào tạo nhân lực phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững, tháng 12-2002.Thành Phố Hồ Chí Minh, trang 220-234.

3. Cao Đình Triều, Đặng Thanh Hải, Mai Xuân Bách, Ngô Gia Thắng, 2003. Các đới đứt gãy hoạt động ở phần phía bắc lãnh thổ Việt Nam . Tạp chí Địa Chất, loạt A số 279 tháng 11- 12/ 2003.

4. Cao Đình Triều, Nguyễn Tiến Hoá, Mai Xuân Bách, Pham Nam Hưng, 2004. Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc mặt ranh giới N-Q đồng bằng Nam Bộ trên cơ sở phân tích tài liệu trọng lực kết hợp với tài liệu địa chấn-địa vật lý khác. Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học: Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực các Khoa học về Trái đất phục vụ phát triển bền vững kinh tế-xã hội khu vực Nam Bộ. TP Hồ Chí Minh, trang 36-50.

5. Cao Đình Triều,Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hư­ng,Nguyễn Hữu Tuyên, Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn, 2004.Các đới cấu trúc vỏ Trái đất vùng Tây Bắc Việt Nam theo tài liệu trọng lực. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, Tập 26-số 3, Hà nội, trang 244-257.

6 . Cao Đình Triều, Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn, Phạm Nam Hưng,  Lê văn Dũng, Nguyễn Hữu Tuyên, 2004. Đặc trưng cấu trúc vỏ trái đất lãnh thổ Việt Nam va kế cận. Hội thảo hợp tác khoa học Việt Nam- Nhật Bản lần thứ 3 tại Hà Nội tháng 9 năm 2004, trang 81- 86.

7. Cao Đình Triều, Mai Xuân Bách, V.S Geyko, 2003.  Đặc trưng phân đới cấu trúc thạc quyển  Việt Nam theo tài liệu dịa vật lý. Tạp chí Địa Chất, loạt A số 285 tháng 11- 12/ 2004.

                      8. Cao Đình Triều, Nguyễn Hữu Tuyên, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng, Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn, 2005. Evolution of Faulting Tectonics in Southeast Asia, Journal of Geodesy and Geodynamics, Vol.25 No.1, Beijing China, p51-59.

                      9. Cao Đình Triều, Nguyễn Hữu Tuyên, Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn, 2006. Một số nét đặc trưng về kiến tạo địa chấn đới đứt gãy sông hồng. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa Chất số 14 tháng 4 năm 2006.

                      10. Cao Đình Triều, Mai Xuân Bách, 2006. Một số kết quả mới về cấu trúc vỏ trái đất của lãnh thổ Việt Nam. Hội nghị khoa học Proceedings of the 8th SEGJ International Symposium- Imaging and Interpretation.

                11.Cao Đình Triều, Nguyễn Hữu Tuyên, Phạm Nam Hưng, Lê Văn Dũng, Mai Xuân Bách, G.F. Panza, A. Peresan, F. Vaccari, F. Romanelli, 2008. Some features of seismic activity in Vietnam. ASEAN Journal on Science & Technology for Development, Vol. 25, No. 1, p 95 - 116.

                12.Cao Đình Triều, G.F. Panza, A. Peresan, F. Vaccari, F. Romanelli, Nguyễn Hữu Tuyên, Phạm Nam Hưng, Lê Văn Dũng, Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn, 2008. Seismic hazard assessment of Vietnamese territory on the basis of deterministic approach. Journal of Geology, series B, No. 31-32, p220- 230.

13. Cao Đình Triều, Pabio R., Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn, 2009. Áp dụng phương pháp hàm Green trong nghiên cứu sóng thần ở Việt Nam. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 314 (9-10), Hà Nội, trang 63 - 74.

14. Cao Đình Triều, Ngô Gia Thắng, Mai Xuân Bách, Phạm Nam Hưng, Bui Anh Nam, 2010. Động đất Bắc Yên và động đất Mai Sơn ngày 26 tháng 11 năm 2009. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 320 (9-10), Hà Nội, trang 241 - 252.

                15. Thái Anh Tuấn, Lê Văn Dũng, Mai Xuân Bách, 2011. Đánh giá độ nguy hiểm động đất khu vực thành phố Hà Nội và lân cận trên cơ sở bài toán tất định mới. Tạp chí Các Khoa học về Trái Đấ, Số 2-2011, trang 200- 208.

Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.