Ban biên tập

BAN BIÊN TẬP

TSKH Tr­ương Minh-Tổng biên tâp

PGS TS  Cao Đình Triều- Phó Tổng biên tâp

TS  Nguyễn Hồng Phư­ơng- Thư­ ký Biên tập

ThS  Nguyễn Thu Huyền-Trợ lý Tòa sạn


Hội đồng biên tập:

KS Hoàng Mạnh Hùng

TS Hoàng Thái Lan

PGS. TSKH Tăng Mư­ời

KS  Lê Ngọc Mỹ

 

 

GS,TS Bùi Công Quế

TS Hoàng Văn Quý

PGS,TSKH Mai Thanh Tân

TS Nguyễn Trần Tân

GS.TSKH Nguyễn Thị Kim Thoa

PGS.TS Nguyễn Ngọc Thủy

PGS.TS Trần Ngọc Toản

TS Nguyễn Đức Trạch

GS.TS Nguyễn Đình Xuyên

 

Địa chỉ Toà sọan :  A8/18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy – Hà Nội – Việt Nam

Tel: (84.4) 7562802, (84.4) 7912969  Fax: (84. 4) 7912969;

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.