Đề tài đã thực hiện

 

Tên đề tài/dự án/đề án

Thời gian bắt đầu/kết thúc

Thuộc chương trình

Năm nghiệm thu

Nghiên cứu dự báo động đất mạnh khu vực Đông Nam Châu Á có nguy cơ gây sóng thần ảnh hưởng đến bờ biển và hải đảo Việt Nam

2006 - 2008

Nghị đinh thư

Việt Nam –Italy

2009

Đánh giá mức độ phá hoại và giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiết hại do động đất gây ra trên lãnh thổ Việt Nam

2007 - 2008

Dự án bảo vệ môi trường

(Liên hiệp các Hội KHKT VN)

2008

Đánh giá nguy cơ biến động môi trường sinh chấn khu vực đập thủy điện Sơn La sau khi tích nước. Đề xuất giải pháp phòng tránh rủi ro môi trường

2008-2009

Dự án bảo vệ môi trường

(Liên hiệp các Hội KHKT VN)

2009

Đánh giá tác động của quá trình tai biến địa động lực và động đất đến đập tủy điện Bản Vẽ

2009

Đề án tư vấn phản biện

(Liên hiệp các Hội KHKT VN)

2009

Đánh giá nhanh tình hình động đất khu vực thủy điện Sơn La

2009-2010

Đề án tư vấn phản biện

(Liên hiệp các Hội KHKT VN)

2010

Đánh giá tác động động đất đến tai biến môi trường khu vực hồ thủy điện Hòa Bình và sơn La

2010

Dự án bảo vệ môi trường

(Liên hiệp các Hội KHKT VN)

2010

Nghiên cứu cổ động đất, cổ sóng thần ven biển Nghệ Tĩnh phục vụ cho dự báo động đất và sóng thần.

2010-2011

Đề tài cấp

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hướng: Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai

 

2012