TS Lê Văn Dũng

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. Thông tin cá nhân

1

Họ và tên

Lê Văn Dũng

Ngày sinh

12/05/1976

Nam o; Nữ o

 

Chức danh khoa học:

Nghiên cứu viên

Chức vụ:

Phó trưởng phòng

2

Cơ quan công tác và địa chỉ

 

Viện Vật lý địa cầu, A8/18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tên phòng, ban, bộ môn

Phòng Địa động lực

3

Điện thoại

043. 7562802

Điện thoại di động

0912502681

Fax

043. 8364696

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                       

 

2. Quá trình đào tạo:

Thời gian

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành

Học vị

1994 - 1998

Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội

Địa Vật lý

CN.

2002 - 2004

Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội

Địa Vật lý

ThS.

2007 -2010

ĐH  Tổng hợp Moscow, Moscow, Nga

Địa chất

TS

 

3. Quá trình công tác:

Thời gian

Cơ quan công tác

Địa chỉ và Điện thoại

Chức vụ

01/07/1998

Viện Vật lý Địa cầu, Trung tâm KHTN&CNQG (Viện KH&CN Việt Nam), Cán bộ hợp đồng

A8/18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; 043. 756 2802

Nghiên cứu viên

01/01/2001

Viện Vật lý Địa cầu, Trung tâm KHTN&CNQG (Viện KH&CN Việt Nam), Cán bộ công chức

A8/18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; 043. 756 2802

Nghiên cứu viên

15/08/2008

Viện Vật lý Địa cầu, Viện KH&CN Việt Nam, Cán bộ công chức

A8/18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; 043. 756 2802

Phó trưởng phòng

31/12/2010

Viện Vật lý Địa cầu, Viện KH&CN Việt Nam, Cán bộ công chức

A8/18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; 043. 756 2802

Phụ trách phòng, Phó trưởng phòng

17/08/2011

Viện Vật lý Địa cầu, Viện KH&CN Việt Nam, Cán bộ công chức

A8/18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; 043. 756 2802

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

 

4. Ngoại ngữ    (nhận xét theo các mức: A- Yếu; B- Trung bình; C- Khá; D- Thành thạo)

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

C

C

D

Tiếng Nga

A

A

A

 

5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu

5.1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi trong 5 năm gần đây.

- Địa vật lý.

- Cấu trúc sâu vỏ Trái đất và các trường địa vật lý

- Địa chấn kiến tạo.

- Địa động lực.

- Dự báo động đất.

 

5.2. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện hoặc đã nộp hồ sơ trong 5 năm gần nhất:

Stt

Tên đề tài/dự án

Cơ quan

tài trợ kinh phí

Thời gian thực hiện

Vai trò tham gia đề tài

1.                    

Nghiên cứu về các trường địa vật lý và cấu trúc vỏ trái đất

Chương trình hợp tác giữa hai Viện Hàn lâm Khoa học: Việt Nam -  Ucraina

2005 - 2008

Ban chủ nhiệm

2.                    

Thiết lập hệ thống cảnh báo về một số dạng tai biến môi trường đặc biệt bằng Website điện tử

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

2006 - 2007

Chủ nhiệm dự án

3.                    

Thiết lập những tiếp cận thích hợp để nghiên cứu dự báo động đất lãnh thổ Việt Nam

Nhiệm vụ HTQT về KH&CN theo nghị định thư Việt Nam – Italy

2004 - 2006

Ban chủ nhiệm

4.                    

Nghiên cứu dự báo động đất mạnh khu vực Đông Nam Châu á có nguy cơ gây sóng thần ảnh hưởng đến bờ biển và hải đảo Việt Nam

Nhiệm vụ HTQT về KH&CN theo nghị định thư Việt Nam – Italy

2006 - 2008

Ban chủ nhiệm

5.                    

Phát triển phương pháp địa vật lý trong nghiên cứu cấu trúc thạch quyển lãnh thổ Việt Nam và kế cận

Chương trình hợp tác giữa hai Viện Hàn lâm Khoa học: Việt Nam -  Ucraina

2009 - 2013

Ban chủ nhiệm

6.                    

Tiếp cận phương pháp hiện đại trong vi phân vùng động đất các thành phố lớn ở Việt Nam (Ví dụ ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh)

Nhiệm vụ HTQT về KH&CN theo nghị định thư Việt Nam – Italy

2010 - 2012

Chủ nhiệm

 

5.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 10 năm gần nhất (Liệt kê tất cả các bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành, sách chuyên khảo, báo cáo đăng kỷ yếu hội nghị khoa học, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học).

Stt

Tác giả chính

Tên kết quả công bố/đăng ký

Tên tạp chí, Nơi công bố

Thời gian đăng

1.                    

Cao Dinh Trieu, Nguyen Thanh Xuan, Nguyen Cong Thang, Le Van Dung, Nguyen Huu Tuyen

Seismic hazard Assessment in Tay Bac, Vietnam

Journal of Geology, Series B-No 13-14, Hanoi, p 163-173

1999

2.                    

Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Nguyễn Hữu Tuyên

Một số kết quả bước đầu phân tích tài liệu biến dạng ở trạm Hoà Bình thời kỳ 1993-1998

Tạp chí Địa chất, số 257, 3-4, Hà nội, 5-11

2000

3.                    

Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Nguyễn Hữu Tuyên

Về điều kiện kiến tạo địa chấn đới đữt gãy Sông Hồng trên phạm vi đất liền lãnh thổ Việt Nam

Tạp chí Địa chất, số 260, 9-10, Hà nội, 20-31

2000

4.                    

Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Nguyễn Hữu Tuyên

Mô hình mật độ vỏ Trái đất đới đứt gẫy Sông Hồng trên phần đất liền lãnh thổ Việt Nam

Tạp chí các Khoa học về trái đất, số 4 (T22), Hà nội, 347-354

2000

5.                    

Cao Đình Triều, Nguyễn Công Thăng, Lê Văn Dũng, Nguyễn Hữu Tuyên

Về đặc trưng hoạt động động đất đới đữt gãy Sông Hồng trên phạm vi đất liền lãnh thổ Việt Nam

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Trường đại học Mỏ-Địa chất lần thứ 14, Quyển 4, Hà nội,130-134

2000

6.                    

Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng

Thử nghiệm quan trắc trọng lực chính xác cao ở Việt Nam bằng máy CG-3

Tạp chí Các khoa học về Trái đất, Tập 23-số 2, Hà nội, 146-153

2001

7.                    

Cao Dinh Trieu, Le Van Dung, Nguyen Huu Tuyen, Pham Nam Hung

Some preliminary results from study of the crustal deformatiom in Vietnam

Journal of Geodysy and Geodynamics. Vol.22 No1, Beijing, China, pp 40-45

2002

8.                    

Cao Dinh Trieu, Nguyen Cong Thang, Le Van Dung, Nguyen Huu Tuyen, Pham Nam Hung

The crustal structure and seismic activity of Indochinese Peninsula and ts adjacent areas

Advances in Natural Sciences. Vol.3, No1, National Centre for Science and Technology of Vietnam, p 92-103

2002

9.                    

Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Nguyễn Hữu Tuyên, Phạm Nam Hưng, Mai Xuân Bách

Sử dụng phương pháp thăm dò trọng lực chi tiết nghiên cứu cấu trúc đứt gãy khu cực nhà máy thuỷ điện Sơn La

Tuyển tập Hội thảo khoa học Động đất và một số dạng tai biến tự nhiên khác vùng Tây Bắc Việt Nam, tháng 10-2002. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà nội, trang 45-64

2003

10.                

Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng, Nguyễn Hữu Tuyên, Thái Anh Tuấn

Các đới cấu trúc vỏ Trái đất vùn Tây Bắc Việt Nam theo tài liệu trọng lực

Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tập 26, số 3, Hà nội, 244-257

2004

11.                

Cao Dinh Trieu, Nguyen Huu Tuyen, Le Van Dung, Pham Nam Hung, Mai Xuan Bach and Thai Anh Tuan

Evolution of faulting tectonic in Southeast Asia

Journal of Geodesy and Geodynamics, Vol. 25, No. 1, Beijing, China, p 51- 59

2005

12.                

Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng, Nguyễn Hữu Tuyên

Một số nét đặc trưng về kiến tạo địa chấn khu vực Tuần Giáo và kế cận

Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam lần thứ 4, Hà Nội, trang 255 - 266

2005

13.                

Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng

Về vấn đề nâng cao hiệu quả của phép hiệu chỉnh địa hình trong thăm dò trọng lực ở Việt Nam

Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 292 (1-2), Hà Nội, trang 39 - 48

2006

14.                

Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng

Áp dụng phương pháp trọng lực chính xác cao trong nghiên cứu cấu trúc địa chất nông ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học – Kỹ thuật Mỏ Địa chất, Số 14, Hà Nội, trang 61 - 66

2006

15.                

Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Thái Anh Tuấn

Về thuật toán hiệu chỉnh địa hình trong thăm dò trọng lực ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học – Công nghệ, Tập 44, Số 2, Hà Nội, trang 106 - 113

2006

16.                

Cao Đình Triều, Rogozhin E.A., Ngô Thị Lư, Nguyễn Hữu Tuyên, Mai Xuân Bách, Lê Văn Dũng, Nguyễn Thanh Tùng

Sóng thần có thể đã có thể tác động đến bờ biển Việt Nam

Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT ĐVL Việt Nam lần thứ 5, Tp. Hồ Chí Minh, trang 172 - 181

2007

17.                

Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Thái Anh Tuấn

Nâng cao hiệu quả của phương pháp thăm dò trọng lực ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 20/10-2007, Hà nội, 59-63

2007

18.                

Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Cao Đình Trọng

Bước đầu áp dụng phương pháp tất định mới trong nghiên cứu tai biến động đất ở Việt Nam

Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tập 29, số 4, Hà nội, trang 333- 341

2007

19.                

Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Cao Đình Trọng

Áp dụng phương pháp tất định mới trong nghiên cứu tai biến động đất ở Việt Nam

Báo cáo khoa học Hội thảo Khoa học toàn quốc Tai biến địa chất và giải pháp phòng chống, Tp. Hà Nội, trang 31 - 43

2008

20.                

Cao Dinh Trieu, Nguyen Huu Tuyen, Pham Nam Hung, Le Van Dung, Mai Xuan Bach, G.F. Panza, A. Peresan, F. Vaccari, F. Romanelli

Some features of seismic activity in Vietnam

ASEAN Journal on Science & Technology for Development, Vol. 25, No. 1, p 95 - 116

2008

21.                

Cao Dinh Trieu, G.F. Panza, A. Peresan, F. Vaccari, F. Romanelli, Nguyen Huu Tuyen, Pham Nam Hung, Le Van Dung, Mai Xuan Bach, Thai Anh Tuan, Cao Dinh Trong

Seismic hazard assessment of Vietnam territory on the basis of deterministic approach

Journal of Geology, Series B, No. 31 – 32/2008, p 220 - 230

2008

22.                

Cao Dinh Trieu, G.F. Panza, A. Peresan, F. Vaccari, F. Romanelli, Nguyen Huu Tuyen, Pham Nam Hung, Le Van Dung, Mai Xuan Bach, Thai Anh Tuan, Cao Dinh Trong

Some new outcomes of the intermediate term earthquake prediction in Vietnam

Journal of Geology, Series B, No. 31 – 32/2008, p 231 -  240

2008

23.                

Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, và NNK

Một số kết quả bước đầu khảo sát dấu vết nghi ngờ do hoạt động của động đất cổ để lại tại miền Tây Bắc Bộ, Việt Nam

Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 311 (3-4), Hà Nội, trang 1 - 10

2009

24.                

Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, và NNK

Một số kết quả bước đầu nghiên cứu cấu trúc móng trước Kainozoi khu vực Tp. Hồ Chí Minh và kế cận trên cơ sở tài liệu trọng lực

Tạp chí Các khoa học về Trái đất, Tập 31-số 4, Hà Nội, 335-346

2009

25.                

Starostenko V., Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng, Nguyễn Xuân Bình

Một số nét đặc trưng cấu trúc thạch quyển lãnh thổ Việt Nam và các khu vực kế cận trên cơ sở phân tích cắt lớp sóng dọc địa chấn P và trọng lực vệ tinh

Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 314 (9-10), Hà Nội, trang 9 - 26

2009

26.                

Ngô Thị Lư, Lê Văn Dũng, và NNK

Kết quả ứng dụng phương pháp xử lý khe nứt nội lớp trầm tích để nghiên cứu trạng thái cổ ứng suất và quy luật địa động lực của vỏ Trái đất vùng Tây Bắc Việt Nam

Tạp chí Các khoa học về Trái đất, Tập 32 -số 3, Hà Nội, 271-279

2010

27.                

Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Thái Anh Tuấn

Độ nguy hiểm động đất khu vực Tây Bắc Bộ và các vùng kế cận

Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 320 (9-10), Hà Nội, trang 253 - 262

2010

28.                

Nguyễn Hữu Tuyên, Chu Văn Ngợi, Cao Đình Triều, Ngô Gia Thắng, Lê Văn Dũng

Bình đồ cấu trúc Tây Bắc và hoạt động động đất liên quan.

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên -2010 ngành Địa chất, Hà Nội, trang 227-243

2010

29.                

Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng, Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn

Mô hình sóng P và cấu trúc thạch quyển lãnh thổ Việt Nam và kế cận

Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tiểu ban Khoa học Trái đất, Hà Nội, trang 110-116

2010

30.                

Долгинов Е.А., Башкин Ю.В., Белоусов Т.П., Као Д.Т., Ле В.З.

Рифтовые и эпирифтовые структуры Северо-Западного Вьетнама и их вероятные аналоги.

Известия высших учебных заведений, Геология и Разведка, N.5, стр. 3-8.

2010

31.                

Ngô Thị Lư, Lê Văn Dũng, Nguyễn Hữu Tuyên

Tính địa chấn lãnh thổ Việt Nam và các vùng lân cận giai đoạn 1137-2008 (chấn cấp M ≥ 3.5

Tạp chí Địa chất, loạt B, Số 35-36/2010, Hà Nội, trang 99 - 110

2010

32.                

Долгинов Е.А., Као Д.Т., Ле В.З., Башкин Ю.В., Т.Л Hгo.

 

Геология и Разведка, N.2, стр. 11-16.

2011

33.                

Phạm Nam Hưng, Lê Văn Dũng

Cấu trúc địa chất sâu khu vực Hà Nội và lân cận trên cơ sở phân tích tài liệu trọng lực

Tạp chí Các khoa học về Trái đất, Tập 33-số 2, Hà Nội, 185-190

2011

34.                

Thái Anh Tuấn, Lê Văn Dũng, Mai Xuân Bách

Đánh giá độ nguy hiểm động đất khu vực thành phố Hà Nội và lân cận trên cơ sở thuật toán tất định mới

Tạp chí Các khoa học về Trái đất, Tập 33-số 2, Hà Nội, 200-208

2011